Drammen: Fagdag om Velferdsteknologi

Start: 15. mai 2013 09:00
Slutt: 15. mai 2013 15:00
Sted: Husbanken, Drammen
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 30. april 2013 15:00

Over 80 fagfolk og beslutningstakere i kommunene deltok på denne fagdagen hvor Drammen kommunes bruk av ny velferdsteknologi i et bofellesskap for personer med demens ble presentert. Hvilke produkter benyttes og hva er de etiske og juridiske utfordringene? Du finner presentasjonene i artikkelen under.

Framtidas omsorgsboliger
Drammen har som mål å bli ledende på helseteknologi. 16 omsorgsboliger/bofelleskap på Strømsø som utstyres med en rekke nye teknologiske løsninger er klare for innflytting denne våren. Teknologisatsingen er et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og lokale teknologibedrifter som er en del av nettverket Arena Helseinnovasjon.

Mer informasjon om dette fyrtårnsprosjektet finner du på Drammen kommunes nettsider.

Programmet
Innledningsvis informerte Husbanken om mulige virkemidler. Drammen kommune og Arena Helseinnovasjon presenterte prosjektet og hvilke velferdsteknologiske løsninger som er valgt. De etiske og juridiske utfordringene ble belyst av kommunen og Fylkesmannen i Buskerud. Hvordan fremtidens utdanning bør utformes ble presentert av Høgskolen i Buskerud. Det var stort engasjement blant deltakerne. Her ser du programmet.

Presentasjonene fra foredragsholderne finner du her:

Arrangører
Husbanken, Drammen kommune og Fylkesmannen i Buskerud.

Kontaktpersoner
Seniorrådgiver Anita Pettersen, Husbanken - tlf. 32262638/ 45006326,
anita.pettersen@husbanken.no
Prosjektleder Sven Pedersen, Drammen kommune – tlf. 32046860/ 91140695, sven.pedersen@drmk.no