Vil spille på lag med lokale krefter

For å oppnå en områdeutvikling som varer over tid, må man skape engasjement og spille på lag med beboerne, mener programlederen for områdeløft på Lindeberg.

Lone Singstad Pålshaugen ble ansatt som programleder for områdeløft Lindeberg, i Bydel alna, 1. desember 2011. Programlederen har en Master i politikk og har studert fred og konfliktstudier i Nord-Irland og har lang erfaring med dialogarbeid og lokalsamfunnsutvikling. Hennes brede og varierte arbeidserfaring, blant annet fra Redd barna, Sofieprisen og Stiftelsen Idébanken, kommer godt med i arbeidet med å igangsette et nytt områdeløft.

Programlederen synes det er viktig å starte et områdeløft med å involvere lokalbefolkningen, og å kartlegge ressursene som finnes blant de som bor på Lindeberg.
– Det er de som bor i et område som er eksperter på hvordan det er å bo og vokse opp der. Et lokalt engasjement og eierskap til prosjektene som settes i gang er helt nødvendig for å lykkes, sier Pålshaugen.

Lone Singstad PålshaugenLindeberg
Arbeidet med det nye løftet i Bydel Alna er allerede godt i gang. I oppstarten kommer områdeløftet til å jobbe mye med kartlegging og medvirkning, samtidig som man kommer i gang med noen konkrete tiltak som gir synlige resultater. I vinter har skiheisen i Jerikobakken blitt fornyet og områdeløftet er nå i gang med planleggingen av opprustingen av en ballbane ved Skjønnhaug skole slik at den kan bli en god møteplass i lokalsamfunnet. Det er også etablert et bredt sammensatt programstyre for oppstartsåret. I styret sitter representanter fra skole, bydelsadministrasjon, borettslag, organisasjoner og politikere. 26. april arrangeres det et åpent idémøte på Lindeberg skole hvor alle som har et engasjement for utviklingen av Lindeberg blir invitert til å komme og dele sine ønsker for området.


Gode kvaliteter
Før programlederen kom til Alna hadde hun fulgt Groruddalssatsingen med interesse. Muligheten til å være med på å starte et nytt områdeløft var det som tiltrakk hennes oppmerksomhet og fikk henne til å søke om jobben.
– Gjennom mitt arbeid i Redd Barna, hadde jeg samarbeidet med en av de lokale skolene tidligere. Det som overrasket meg første gang jeg kom til Lindeberg, var de utrolige fine fysiske omgivelsene rundt Jerikobakken, og at det fantes en skibakke så flott plassert midt i et boligområde og i nærheten av skolen. Kvalitetene ved bakken og engasjementet som er rundt driften av den er en kjempekvalitet for området. Dette er noe av det vi ønsker at områdeløftet skal kunne være med å styrke, sier hun.

Ildsjeler
I og med at den lokale forankringen er så viktig, så var hun spent på å møte lokale samarbeidspartnerne. Møtet med lokalbefolkning og ildsjeler på Lindeberg har vært veldig positivt.

– Jeg er utrolig imponert over den frivillige innsatsen som legges ned for å skape et godt oppvekstmiljø på Lindeberg. Et eksempel er Lindeberg sportsklubb ski som i fjor la ned to årsverk i frivillig innsats for at klubbens 800 medlemmer skal få et godt og rimelig tilbud. For 100 kroner i medlemsavgift får man bruke skiheisen hele sesongen. Barn og unge har mulighet til gratis utlån av utstyr og kursing. Det er ekstremt viktig å ta vare på, og styrke et slikt engasjement, for at man skal skape gode oppvekstmiljø over tid, tilføyer hun.

For Lone Singstad Pålshaugen er det viktig å fortsette områdeløftet med en kombinasjon av synlige tiltak og systematisk kartlegging. Raske synlige resultater styrker forankring og engasjementet mens man jobber med de mer langsiktige prosjektene.


Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.