Satsing på unge på Furuset

Hvordan har bydelen har jobbet med medvirkning og demokratisk deltagelse i det som har blitt kalt Norges største medvirkningsprosess.

Se og hør foredraget

Viktige budskap i foredaget

  • ”Fra Furuset bad boys til Furuset good guys”: Ringvirkningene er positive når ungdom tar ansvar for sitt eget lokalmiljø, spesielt med tanke på hvilken effekt dette har på Furuset sitt omdømme.
  • Ungdom som tar ansvar for de yngre er viktige rollemodeller. Det gir en trygghet og gode muligheter for oppfølging når de unge kjenner lederne sine fra andre arenaer.
  • Områdeløftet har tilført økonomiske midler og fagkompetanse som har gjort det mulig å skape et tett og forpliktende samarbeidsnettverk med bydel, skole, politi, idrett og bibliotek, noe som legger et godt grunnlag for at Alnaskolen kan leve videre i framtiden.

Respons
På spørsmål fra møteleder om prosjektet påvirker ungdommene slik at de ønsker å bo der i fremtiden svarer Gjelberg: – Mange ungdommer er veldig stolte av å bo på Furuset. Likevel er en av de store utfordringene at unge familier flytter ut når barna kommer i skolepliktig alder. Vi håper at Alnaskolen bidrar på en positiv måte i denne sammenhengen. – Ved at vi kommer i dialog med unge familier før barna starter på skolen, kan vi planlegge sammen hva som er de viktige forutsetningene og elementene for at de skal bli boende på Furuset, sier han.
 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.