Uteområder får oppsving

Granstangen borettslag ble bygget i 1979 og består av høy- og lavblokker fordelt på fem tun. I 2010 startet borettslaget et omfattende oppgraderingsprosjekt med hjelp av bomiljøtilskudd fra Husbanken.

Hensikten med prosjektet er å skape attraktive og estetisk tiltalende fellesområder, som også skal oppleves som trygge og funksjonelle. Det skal legges til rette for sitteplasser og lekemuligheter, og det skal skapes rom for at beboerne kan samles for felles aktiviteter og hygge.
 

Når hele prosjektet er ferdig tror vi at Granstangen vil framstå som et prakteksemplar av et borettslag her på Furuset, sier styreleder Hege Mari Thorsen i Granstangen borettslag.  

Lekeplass, Granstangen

 Lekeplass, Grantsangen borettslag (foto: Bente Nilsen)

Konkrete tiltak
Helt spesifikt går forandringene ut på en oppgradering av adkomstvei til inngangspartiene, nytt grøntanlegg, akebakke, nye parkeringsplasser, utbedring av veiene gjennom borettslaget og anlegg for sykkelparkering.  

Framdrift og finansiering
Prosjektet startet i 2010 med oppgradering av ett tun. Fornyelse av de resterende tunarealene startet i juni 2011 og skal ferdigstilles i desember 2012.

Total kostnad for den siste fasen er 14,5 millioner kroner. Husbanken har bevilget bomiljøtilskudd på til sammen 5 millioner kroner (2 millioner i 2010). Resterende beløp finansieres av borettslaget.