Ungdomssatsing nytter – redusert kriminalitet over hele Groruddalen

Arbeidet med å forebygge kriminalitet blant unge på Furuset har pågått i over ti år. Resultatene viser seg å være svært positive: I dag ser man en nedgang på 60 prosent i registrert kriminalitet, sammenliknet med for ti år siden.

Politiets statistikk viser at kriminaliteten er på vei ned i hele Groruddalen. Reduksjonen er kraftigst på Furuset. Tverrfaglig innsats og tettere samarbeid mellom kommune og politiet har ført til positiv utvikling og SLT-modellen (Samording av Lokale Kriminalitetsforebyggende Tiltak) viser seg å være en god modell for effektivt samarbeid og utnyttelse av ressurser i politi og kommune.

Meglingskompetanse 
Furuset har satset på konfliktdempende tiltak og gatemegling.  Voksne og unge har blitt kurset i konfliktforståelse og konfliktløsning. Flere har sikret seg verdifull meglingskompetanse – både barnevernets feltteam og folk fra fritidssektoren har vært med på kursingen. Det er arrangert konfliktverksted for ungdom, der feltarbeiderne har etablert nyttige relasjoner til et større antall ungdom – og ofte de som trenger det mest.

Deltakelse og inkludering
Inkludering og deltakelse blant unge er sentrale stikkord i det forebyggende arbeidet og et viktig fokus i områdeløftet på Furuset. Mange tiltak og tilbud gir ungdommene arenaer for å delta på sosiale aktiviteter i nærmiljøet. Alnaskolen er et av disse tiltakene, rettet mot minoritetsungdom, med mål å utdanne morgendagens frivillige. Dette er et rent kompetansehevingsprosjekt der de unge lærer alt de vil trenge som leder i frivillig arbeid, ikke bare innen idrett.

Bydel Alna har i tillegg opprettet Gran Åpen skole og Furuset ungdomstiltak med egen ungdomskafe. Disse tiltakene samarbeider tett med tiltakene som drives av Furuset idrettsforening.

S.T.O.L.T. og Alnaskolens ungdomsarbeiderprogram
S.T.O.L.T. har i samarbeid med Alnaskolen utviklet et seks måneders ungdomsarbeiderprogram. Programmet retter seg mot unge voksne i Bydel Alna og Bydel Grorud i alderen 18 – 30 år, som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet og som har behov for aktivisering, kompetansebygging og tett oppfølging.
    Deltakerne gjennomgår en solid kompetanseheving, bestående av både teori og praksis samt tett individuell oppfølging under hele undervisningsperioden. Målet er å forankre et godt grunnlag for sosial kontroll, evner til å påvirke og forebygge konflikter samt motivere og aktivisere ungdom på en positiv måte.

Voksent engasjement
Resultatet er at flere “synlige” voksenskikkelser bidrar til å gjøre ungdomsmiljøet tryggere og mer gjennomsiktig. Dette er ressurspersoner som etter hvert har oppnådd god kontakt med ungdomsmiljøet. De kjenner til mulighetene innenfor det forebyggende arbeidet og opplever at de unge sier fra dersom noen er på vei ut i trøbbel. - Tilstedeværende voksne gjør det enklere å holde seg unna dårlige venner, påpekes det i prosjektet.  

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.