Tror på kulturdreven utvikling

Natale Hugvik er utdannet industridesigner ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og er oppvokst på Vestli i Groruddalen. Nylig begynte hun i stilling som delprosjektleder i Bydel Grorud, med vekt på kultur- og omdømmearbeid.

Prosjektleder Natale Hugnes 
Prosjektleder Natale Hugvik. Foto: Siri Helle

Hugvik, med bakgrunn fra eget firma kalt Designbeam, fikk sin første kontakt med Groruddalssatsingen gjennom et engasjement som designkonsulent i forprosjektet til Verdensparken i 2008. Nå er hun i gang med “Kultur i ring”-satsingen, som består av seks forskjellige stedlige konsepter. Alle konseptene har vokst fram som resultat av beboerønsker og behov i Romsås-området. Dette er igjen utviklet i en egen modell, som skal bidra til å synliggjøre prosjektet og stimulere til et bedre omdømme for Groruddalen. Det er laget designmanual, som Hugvik står bak. I tillegg fungerer både blogg og sosiale medier som virkemidler i profileringsarbeidet. 

Medvirkningsprosesser
– Per i dag inngår fem områder på Romsås i Kultur i ring. Man er ferdig med fase én til tre i prosjekteringen og jobber med å forankre løsningsforslagene hos ulike eiere. Flere medvirkningsprosesser og ulike markedsføringsaktiviteter er gjennomført, ikke minst for å sikre forankringen av endringsprosessene og selve beboerengasjementet, forteller prosjektlederen. 
  – Dessuten holder vi på med å skaffe tilstrekkelige midler slik at vi kan starte selve gjennomføringen av de planene som foreligger, sier Hugvik.

Aktive brukere
Hun er overveldet over den transformasjonen som har skjedd på Romsås siden Groruddalssatsingen startet. Med hovedkvarter i Frivillig-sentralen på Romsås sitter prosjektteamet i områdeløft tett på beboerne. Dette gir et godt utgangspunkt for å skape kontakt, dialog og bygge opp engasjement. 
    –  Tiltak som allerede er etablert gjennom områdeløft har gitt mange aktive brukere i vårt område, påpeker prosjektlederen.
    – Områdeløftet bedrer ikke bare det fysiske området, men også trivselen og livskvaliteten til lokalbefolkningen. Det gjenstår fremdeles en del arbeid, men det er skapt et bra  fundament med alt arbeidet som har pågått en tid. Dette gjør det lettere å lykkes med Kultur i ring og gjenskape Romsås til et trygt, aktivt, ryddig og unikt lokalsted. - Målet videre er å sikre entusiasme og oppslutning om områdeutvikling, og at lokalbefolkningen får se helt konkrete resultater av de prosessene som har vært gjennomført så langt, avslutter Hugvik.