Tror på et bedre Linderud

Barnevernspedagog Øistein Bettum er nyansatt som programleder for områdeløft Linderud i Bydel Bjerke. Han har allerede vært fire år i Groruddalssatsingen og har jobbet med ulike prosjekter innen flere av programområdene.

Bettum har vært ansatt i Oslo kommune siden 1987. Først i Bydel Gamle Oslo som ungdomskonsulent og seksjonsleder i administrasjonen. Da ”Handlingsprogram for Oslo indre øst” (HOIØ) startet i 1997 var han prosjektkoordinator for programmet i Bydel Gamle Oslo og sekretær for koordineringsgruppen.   

Nyttige erfaringer
Jeg opplever at erfaringene spesielt fra 10 års arbeid med HOIØ har gitt meg en god bakgrunn for å være programleder for Områdeløft i Groruddalssatsingen, sier Bettum.
    Han finner mange likheter mellom Indreøst-programmet og områdeløft. Begge satsinger handler om oppvekstvilkår, boforhold, helse, sysselsetting og språk, opprusting av felles byrom og miljøvennlig transport.

Øistein Bettum, Bydel Bjerke
 
Øistein Bettum, Bydel Bjerke (foto:Bydel Bjerke)

– Organisering
og metoder er imidlertid til dels ulikt. Områdeløft som begrep var kjent og omtalt i HOIØ, men ikke utviklet som systematisk metode slik som i Groruddalssatsingen. Andre forskjeller er finansieringen, styringssystemet og forholdet til departementer og etater. Her er det lagt opp til tettere medvirkning og innflytelse enn forholdet var i Indreøst-programmet, sier han.   

Vil skape et godt sted
Programlederen viser til gode bakgrunnsdokumenter for områdeløftet på Linderud. Blant annet NIBRs rapport “Bolig – og utviklingsutvikling” og Civitas sin forstudie av områdeløft og områdeplanlegging i Linderud-Brobekk og Vollebekk.

Blant utfordringene som trekkes fram er sterk befolkningsvekst, særlig i innvandrerbefolkningen og blant barn og ungdom, høy andel av utleieleiligheter i boligsameiene, opprusting av uteområder og trafikkspørsmål. 

Arbeidet er nylig startet opp og vi er godt i gang med å gjennomføre møter med viktige aktører som borettslag og sameier, skoler, barnehager, idrettslag.

21. oktober blir det oppstartskonferanse på Hotel 33. Det planlegges i tillegg å gjennomføre en ungdomskonferanse i løpet av året.   

– Jeg ser fram til å bidra til å utvikle området til et enda bedre sted å bo for alle grupper av befolkningen, sier Bettum.