Teamløsning vant

Forslaget ”Furuset – en by i emning”, fra a-lab, COWI og Architectopia overbeviste og gikk helt til topps i idékonkurransen om Furuset senter. Hele 23 fagfolk har samarbeidet om prosjektet, som nylig ble hedret med premie og blomster, under et eget arrangement på Oslo Rådhus.

– Takk for at vi vant denne konkurransen! sa en glad Kathrine Strøm Brattli fra Cowi. Hun fortalte om hvordan de tre kontorene har løst dette som en tverrfaglig oppgave og hvordan de har hatt ambisjon om å se byutvikling i et helhetlig perspektiv.
– Mange ulike faktorer, som sosiale forhold, byrom, arkitektur, transport og medvirkning i prosesser spiller inn på om byen oppleves som et godt sted å leve. For oss var det vært kjempespennende å arbeide med alle disse perspektivene samtidig, fortalte hun.
– Det er mye som er bra på Furuset og vi ser mange muligheter der, supplerte Andrew Holt fra Architectopia i sin takketale. – Vi ser flerkulturalitet som en fordel og en mulighet vi kan bygge på. Forslaget vårt er visjonært men samtidig realistisk og gjennomførbart. Vi har ønsket å tilpasse oss til den konteksten som finnes på Furuset nå, sa han.

Viktig for Oslo
Ellen de Vibe fra Plan og bygningsetaten kunne fortelle at de har en målsetting om å starte en områderegulering på Furuset og, at det for tida pågår mange sammenfallende prosesser:
– Miljøverndepartementet har bestilt et regionalt plansamarbeid mellom Oslo og Akershus og da er utvikling av Groruddalen viktig, sa hun.
– Samtidig reviderer Oslo kommune nå kommuneplan for Groruddalen. Områdereguleringen på Furuset vil være et godt verktøy for å håndtere den fysiske formen i området. Etatsdirektøren betegnet forslagene i FutureBuilt som spenstige og realistiske. Hun pekte også på at Furuset har et godt potensial.
– Det ligger noen uslepne diamanter her som kan gi dette området betydelig kvalitet og tilskudd på boligsiden, sa hun.

 

Om FutureBuilt
Idékonkurransen inngår som en integrert del av Områdeløft Furuset og planprogrammet for Furuset sentrumsområde, og er organisert som et samarbeid mellom Bydel Alna og Plan- og bygningsetaten.
FutureBuilt på sin side er en by- og boligutstilling som skal fremme klimavennlig arkitektur og byutvikling. Programmet skal gå fra 2010 til 2020. FutureBuilt er et partnerskap mellom Oslo kommune, Drammen kommune, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse og NAL.

Målet er å realisere 25-35 forbildeprosjekter som skal bidra til godt bymiljø og lavest mulig utslipp av klimagasser. I tilknytning til forbildeprosjektene skal det gjennomføres en serie arkitekturkonkurranser for å stimulere til tverrfaglige arbeidsmåter og integrert design samt erfaringsformidling gjennom workshops, konferanser, seminarer og studieturer.

Furuset
Idékonkurransen på Furuset er nært knyttet opp til planprogrammet for Furuset senterområde og planlagt områderegulering som utarbeides i kjølvannet av konkurransen. Disse prosjektene er en integrert del av områdeløftet på Furuset.
– For å lykkes med områdeløftet på Furuset er det en forutsetning med lokal medvirkning og godt tverrfaglig og tverretatelig samarbeid. Derfor er det ekstra lovende at vinnerne av konkurransen har vektlagt nettopp en slik helhetlig tilnærming, sier Tore Olsen Pran i Husbanken i en kommentar.

Husbanken har bidratt med et tilskudd på 1 million kroner til konkurransen på Furuset.
Oslo kommune har gått inn med tilsvarende beløp. I tillegg har OBOS bevilget 100 000 kroner.

Mer informasjon om FutureBuilt