Tamilsk dans med Sivaanjali Narthanalaya fra Furuset

Dansedrama er en del av Bharathanatiyam. I oldtiden ble dans alltid oppført som drama. Gjennom dansedrama vil dansegruppen bevare og videreføre sin kultur til nye generasjoner.

Se og hør innslaget

Dansedrama baserer seg på mytologiske og religiøse historier fra folks hverdagsliv eller spesielle hendelser som faktisk har skjedd, for eksempel tsunami katastrofen eller en krigssituasjon. Historien som skal fortelles uttrykkes gjennom musikk, lys, lyd og dans med ansiktsuttrykk, kroppsbevegelser og føttene i takt med musikken.

Dansegruppen Sivaanjali Narthanalaya fra Furuset danser på erfaringskonferansen.