Svensker og dansker til Groruddalen

Områdeløftere i Gøteborg og København har oppdaget at det skjer interessant utvikling i Oslo. Nylig har vi hatt besøk av delegasjoner fra Gårdstenbostäder i Gøteborg og Vesterbro områdefornyelse i København.

To representanter fra disse områdene deltok som innledere på den nasjonale konferansen om områdeløft i Groruddalen, som ble avholdt i Oslo mars 2011. De fikk innblikk i hva som pågår i Groruddalen. Og begge ønsket å besøke områdene for å få mer kunnskap om det som skjer i områdeløftene i Oslo.

Gårdstensbostäder ønsket inspirasjon
Et omfattende utviklingsarbeid har pågått i Gårdsten, et boligområde på vel 3000 boliger nord for Gøteborg siden 1997. Det kommunale boligselskapet Gårdstensbostäder tok rollen som samfunnsutvikler og fikk positive endringer på et område med mange utfordringer. I dialog med leietakere, styret, ansatte og ledelsen utviklet de en felles visjon:

”Gårdsten - en bra plats att leva och bo i och som är vårt hem. Vi bryr oss om varandra. Vi engagerar oss. Gårdsten är en del av Göteborg, som vi är stolta över. I Gårdsten fortsätter vi att utveckla den sunda, trygga och hållbara livsmiljön med väl fungerande välfärd. Här tror traktens barn och ungdom på framtiden.”

For å nå sitt drømmebilde er det fokusert på en rekke aktiviteter rundt temaene; Medvirkning og kundebehandling, Trygghet og trivsel, Skjøtsel og vedlikeehold, Miljø og bærekraft, Utleiepolitikk, variert boligtilbud og informasjon, Velfungerende torg og senter.

Programleder Lars Eivind Bjørnstad får bistand fra en engasjert lokal beboer med å fortelle om erfaringene på Veitvet-Sletteløkka.
Programleder Bjørnstad får bistand fra en engasjert lokal beboer med å fortelle om erfaringene på Veitvet-Slettelkka.

Samlet ideer for samarbeid med befolkningen

Administrerende direktør Katarina Ahlqvist i Gårdstensbostäder tok kontakt med Husbanken i høst for å planlegge en tur med alle sine ansatte og sitt styre til Oslo. De ønsket å få innblikk i hvordan det jobbes med styrking av lokale krefter i områdeløftene i Oslo. Første utflukt gikk til Stikk-innom på Veitvet. Der fortalte Bydel Bjerke om hvordan de benytter Stikk-innom senteret for å komme i kontakt med befolkningen, finne ressurspersoner og deres metoder for å styrke det lokale organisasjonslivet. 

Dag to gikk turen til Romsås der de øvrige bydelene informerte om sitt arbeid med ungdomsprosjektet Romsåspilotene og styrking av frivillige organisasjoner i tillegg til metoder for å bedre inkludering, sameksistens og konflikthåndtering.

Ahlqvist forteller at de samlet mange ideer å ta med seg hjem. Spesielt inspirerte utviklingsarbeidet med ”Bo sammen” og konflikthåndtering. Inspirasjonen herfra kunne gå direkte inn i et pågående utviklingsarbeid i deres eget boligselskap.

Danske områdeløftere befarer undergangen på Veitvet-Sletteløkka
 Dansk besøk i undergangen på Veitvet-Sletteløkka (foto:Husbanken)

Centrale Vesterbro områdefornyelse på tur med sin styringsgruppe
Områdefornyelsen i Centrale Vesterbro er København kommunes yngste områdefornyelse. Arbeidet startet under ledelse av prosjektsjef Jesper Langebæk i 2011.

Under slagordet “Rummerlighed med plads(er) for alle” skal områdefornyelsen gjøre en innsats i byutviklingen ved å trekke inn beboere og lokale aktører i utviklingen av deres eget nærmiljø. Her lever stoffmisbrukere, alkoholikere og prostituerte side om side med caféer, smarte butikker, barnefamilier og mangeartede subkulturer. Områdefornyelsen setter fokus på deltagelse og demokrati og vil særlig legge vekt på at involvere utsatte grupper, barn og unge i de lokale prosessene.

Nå i oppstartsfasen av arbeidet var hele styringsgruppen, som består av lokale representanter så vel som representanter for alle forvaltningene i København kommune, med til Oslo for å la seg inspirere.

Gjensidig inspirasjon tross ulikheter
Også for den danske områdefornyelsen var det mest aktuelt å høre om erfaringer med lokal medvirkning og engasjement. Trude Mette Johansen, medarbeider i områdeløftet på Veitvet-Sletteløkka formidlet erfaringer og hvordan de har jobbet for å få opp lokalt engasjement. Blant annet fortalte hun om hvordan bydelen har gått i samarbeid med sentereieren på Veitvet for å skape liv i senteret og hvordan sentereieren har gått inn på avtaler om redusert husleie for nye etablerere.

I Veitvet fik vi et fantastisk spændende foredrag fra lokal ansat. Det gav inspiration og eftertanke om hvilken energi, åbenhed og engagement der skal lægges for dagen hvis man skal lykkes med den borgerinddragende indsats. Specielt brug af film som dokumentation har vi besluttet direkte at efterligne, sier han.
Av andre erfaringer de tok med seg fra Oslo var erfaringene med sprøyterommet i Oslo sentrum ettersom det er en aktuell problemstilling på Vesterbro og for tiden et hett politisk tema i København.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.