Styrking av lokaldemokrati og deltagelse

Hvordan har bydelen har jobbet med medvirkning og demokratisk deltagelse i det som har blitt kalt Norges største medvirkningsprosess.

Se og hør foredraget

Viktige budskap i foredraget:
 

  • En møteplass er ikke bare et lokale. Det som skjer når mennesker møtes rundt konkrete oppgaver, enten det er diskusjoner, arbeidsseminarer, folkemøter eller formelle høringsrunder er vel så viktig.
  • Tjenester er også medvirkning. Når folk er fornøyd med tjenestene og opplever at behovene gir et motsvar i tjenestene, er dette med på å skape tillit og tilfredshet og et klima hvor folk føler seg sett og ivaretatt. Tillit er en forutsetning for god endring og utrolig viktig for å kunne løse konflikter på en god måte.
  • Inkludering er både et mål og et virkemiddel. Medvirkning gjør enkeltmennesket bedre rustet til å håndtere utfordringer, og det styrker samhold og fellesskap i lokalsamfunnet.

Respons
På spørsmål om hvordan Bydel Alna arbeider med å tilby likeverdige tjenester til et mangfoldig publikum svarer Sem Christensen:
– Det handler om å undersøke hva behovene er, og å forsikre seg om at det man leverer virker slik det er tenkt. Det er viktig å gjøre dette på en systematisk måte, og å ta på alvor viktigheten av å gjøre dette grundig. Det å ikke yte likeverdige tjenester er en form for indirekte diskriminering.

På spørsmål om hvordan Bydel Alna arbeider med rekruttering til barnehager svarer Sem Christensen:
– Da vi startet med dette var barnehagedeltagelsen på 72 %. 1,5 år senere var den oppe i 90 %. Det handler om ”show, don’t tell”. Feltarbeidere har vært ute og ringt på dører der vi visste at det bodde barn som ikke gikk i barnehage. For muntlige kulturer er det ekstra viktig å snakke direkte med mennesker.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.