Stovner- nytt sted for områdeløft

Våren 2011 ble det bestemt at områdeløftarbeidet i Groruddalen skal utvides. I tillegg til allerede igangsatte prosjekter i fire bydeler, skal nå også områdene Lindeberg, Fossum, Ammerud og Linderud inkluderes i satsingen.

På oppdrag fra Bydel Stovner har firmaet Maximite AS gjennomført en analyse av Fossum-Stovner sentrumsområde. Funn i denne analysen ble presentert 24. november under et frokostseminar i Husbanken.

Området blir mangfoldig
Området omfatter to grunnkretser i delbydel Fossum og en grunnkrets i delbydel Rommen. Per. 1. Januar 2011 bor det 8 086 mennesker i området, noe som betyr svært høy befolkningstetthet.
En norsk aldrende befolkning bor sammen med en stadig yngre innvandrerbefolkning. Sekstifire prosent har innvandrerbakgrunn. Dette er tre ganger så mange som gjennomsnittet i Oslo og gir både muligheter og utfordringer.

Anne-Britt Ruderass Fortellinger om Stovner 
I forbindelse med kartleggingen intervjuet Maximite AS 125 mennesker i løpet av en og samme lørdag på Stovner senter.
Mange beboere opplever området som et godt sted å bo, trygt og barnevennlig og med nærhet til natur og grønne områder. Stovner senteret er et pluss som øker områdets attraktivitet. I tillegg er gode transportmuligheter og servicetilbud til flere grupper verdsatte kvaliteter. Flere understreker at det finnes gode fritidstilbud til unge og finner en stor verdi i områdets idrettsmiljø.

–Et områdeløft bør ta utgangspunkt og styrke de positive oppfatninger som befolkninger har i dag. Samtidig skal utfordringene trekkes fram og jobbes med, sier Anne-Britt Ruderass i Maximite AS (bildet).

Utfordringer
Mangfoldet i befolkningssammensetningen oppleves som en stor utfordring av flere beboere. Det er vanskelig å få fram engasjement og samle beboere rundt tiltak og innsats for bomiljøene. Det er også vanskelig å finne forenlige strategier og felles mål. .At det er en stor andel leieboliger, er med for å skape ustabile bomiljø og mange ønsker forbedring av vedlikehold og fjerning av søppel på felles områder.

Behov for et bredere servicetilbud
Stovner Senter er et stort knutepunkt for lokalbefolkningen med forbindelse til buss og t-bane. Senteret fungerer som en møteplass for folk i alle aldre, og har en jordnær og hyggelig atmosfære.
Stovner Senter har et stort mangfold av butikker, tjenester og servicefunksjoner.
Flere utrykker ønske om flytting av cricketbanen, bedre kollektivtrafikk på tvers av dalen og mindre trafikk på Fossumveien.

Et godt miljø krever felles innsats
Det finnes mange ildsjeler som arbeider for å bedre fellesarealene og øke trivsel i nærmiljøene. Likevel kan motivasjonen hos mange bli stilt på prøve fordi de ikke når fram, og deltakelsen ikke øker slik det er ønske om.
–For å få til positive endringer er satsing på forbedring av bomiljøet en veldig god start, sier Ruderaas. Tiltak som styrker samarbeid, trivsel og samhold er absolutt nødvendige for å få en utvikling i riktig retningen, avslutter hun.

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.