Store prosjekter i 2011 – flere på gang

Første halvår i år ga Husbanken tilsagn om bomiljøtilskudd på totalt 8 millioner kroner fordelt på 13 tiltak i Groruddalssatsingen. Flere tilsagn lyder på over 100.000 kroner

Antall store prosjekter (over 100.000 kroner) har økt, mens antall mindre prosjekter har holdt seg mer konstant. Over en tredel av tilskuddene er gått til tiltak for å etablere nye eller utbedre eksisterende lekeplasser og møteplasser.

Tiltak som legger til rette for ulike uteaktiviteter, f.eks. aking og grilling, er godt representert i søknadene. En like stor andel av tilsagn har gått til opprusting av gangveier og andre interne veier. Samlet utgjør disse utomhustiltakene ca. 75 prosent av Husbankens totale tilsagnsmengde.
Borettslag dominerer i søkermassen. Så langt i år utgjør disse tre av fire søkere.

Høybråtenparken
Bilde: Høybråtenparken, ett av prosjektene som har fått bomiljøtilskudd er nå ferdigstilt.

Informasjon nytter
Det er rimelig å anta at den gode søknadsinngangen kan tilskrives samarbeidsavtaler som Husbanken inngikk med OBOS og Usbl i 2007. Avtalens hensikt er aktivt å stimulere borettslag, boligsameier og andre aktører i Groruddalen til å utvikle tiltaksplaner for opprusting av bygninger og bomiljø og gjennomføre disse, bl.a. ved hjelp av bomiljøtilskudd. Samarbeidet har omfattet ansettelse av to prosjektledere bekostet av partene i fellesskap. Prosjektlederne har aktivt gått ut og informert om bomiljøtilskuddet, samt gitt veiledning og bistand i søknadsprosessen.

Bydelene har også spilt viktige roller som informasjonsformidlere, både overfor ulike private aktører om tilskuddsordningen, og overfor OBOS og Usbl, om hvilket behov som finnes og hvordan komme i kontakt med potensielle søkere.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.