Sosiokulturell stedsanalyse på Haugenstua

Metode for å kartlegge lokal kunnskap og behov som innspill til Områdeløft.

Se og hør foredraget

Høeg innleder med å fortelle om bakgrunnen for bydelens sosiokulturelle analysearbeid, og hvilke grep som er gjort tidligere, som Miljøsonearbeidet. Dette ble gjennomført i en tidlig fase av Groruddalssamarbeidet, med resultater som forbedret utebelysning, parsellhage, skatehall og nærmiljøsenter. I bydelens handlingsplan fra 2009 var det definerte målsettinger om å skape steder der folk kan møtes, et lysere bomiljø samt et godt rykte og et aktivt lederskap lokalt.
- I tillegg hadde vi avholdt flere former for idedugnader og Future City Games. Det hersket forventninger i bydelen til at noe skulle skje, forklarer Høeg.

I 2009 utlyste bydelen konkurranse på Doffin, vunnet av Agderforskning og Senter for byøkologi, om gjennomføring av Sosiokulturell stedsanalyse. Det var behov for å vite mer om stedsbruk, identitet og eksisterende forutsetninger for endring. Analysen avdekket mangfoldige stedsbilder. Noen respondenter løftet fram det positive, med et tett lokalmiljø, grønne omgivelser og ro, likevel med kun 13 minutters togtur til Oslo S. Noen mente innvandrere hadde ødelagt miljøet, andre at Haugenstua var dødt og kjedelig. De fleste opplevde likevel området som trygt, med godt oppvekstmiljø. Noen svarte at Haugenstua har alt. Andre at stedet mangler det meste.

Ut fra den sosiokulturelle stedsanalysen har bydelen jobbet videre med å definere flere innsatsfelt og skape resultater. Uteområder er rustet opp, Haugenstua scene etablert, i tillegg til festivalen MiniMela. Det er sterke ønsker om å gjøre noe med torget og senteret i tiden framover, mange ønsker seg et samfunnshus. Gjennom bruken av sosiokulturell analyse fikk bydelen mye ny viten og trygghet i forhold til at arbeidet de gjør er i samsvar med befolkningens ønsker. Dette gir god forankring og solid grunnlag for Helhetsplan Haugenstua.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.