Sosial kapital og møteplasser – betydning for helse, velferd og integrering

Ragnar Audunson er professor i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og dr.polit i statsvitenskap. Auduson mener det er nødvendig med et minimumsfellesskap i kultur og normer om et samfunn skal fungere.

Se og hør foredraget

Ragnar Audunson definerer sosial kapital som stabile samhandlingsmønstre og nettverk som legger til rette for samarbeid til felles nytte og tillitsbygging. Sosial kapital bygger broer eller skaper bånd mellom mennesker. Tilliten gjør at samfunnet fungerer bedre og mer effektivt. Det skilles gjerne mellom to typer sosial kapital. Sosial kapital av brotypen skaper broer mellom ulike grupper. Den legger grunnlaget for en felles, offentlig samtale som er forutsetningen for at demokratiet skal fungere. Sosial kapital av båndtypen bygger tilliten i mindre og tette grupper og bidrar til å øke livskvaliteten for den enkelte.
Det er nødvendig med et minimumsfellesskap i kultur og normer om et samfunn skal fungere. Når man jobber med byutvikling er det først og fremst sosial kapital som kollektiv resurs man er opptatt av. Da kreves det at det bygges og legges til rette for arenaer der man eksponeres for hverandre, og kan få et minimum av brokapitalen.

Viktige budskap i foredraget:

  • Sosial kapital er viktig fordi den øker den samfunnsmessige effektiviteten og reduserer transaksjonskostnadene (eksempel det nordiske velferdssamfunnet).
  • Mangfoldet av arenaer og møteplasser i et lokalsamfunn er viktig for å sikre høy sosial kapital.
  • Sosial kapital av brotypen er viktig i flerkulturelle samfunn og vil nesten alltid være en bieffekt av andre tiltak. Møteplasser kan utløse slike bieffekter, og gjør det nesten alltid. For eksempel et fotballag er primært et sportstiltak, men en av bieffektene kan være at barn fra ulike land for større forståelse for hverandres bakgrunn.

- Hvilken arena er viktigst for integreringen?
- Skolen er kanskje den viktigste, men et problem i skolen, særlig i Oslo i dag, er at skolene (elevene) blir ganske like. Tror biblioteket er ganske viktig, der møtes alle generasjoner og kjønn, de marginaliserte, arbeidsledige og ulike etniske grupper

- Hvor mye betyr kultur?
- Jeg tror det er veldig viktig. Viktig å finne en balanse mellom å vektlegge det som er felles og å åpne for mangfoldet. Man må ha noen felles verdier for å kunne føre en felles samtale, likevel skal det åpnes for et mangfold der folk er stolte av sin kulturbakgrunn. Det flerkulturelle skaper en dynamikk, og det må vi passe på at vi har arenaer som tar vare på.