Rommensletta skulpturpark - fra søppel til ressurs

Den nyåpnede parken er et ledd i områdeløftet på Haugenstua, og ble åpnet med en stor folkefest hvor både lokalpolitikere, administrasjonen i bydelen og beboere i området deltok.

Områdetransformasjon

Området skulpturparken står på er Oslo kommunes gamle søppelfylling på Rommensletta. Skulpturparken er et spleiselag mellom kommune og stat og er et godt eksempel på hvordan offentlig- og privat sektor sammen får til gode resultater.
Parken, som har kostet 8 millioner kroner, er utviklet i et samarbeid mellom Bymiljøetaten, Kulturetaten, Eiendom- og byfornyelsesetaten og Bydel Stovner, i tillegg til nærmiljøet og Billedhuggerforeningen. Det konstruktive samarbeidet videreføres i forvaltningen av parkområdet.

Skulptur «Aleph» 1980, Stefanny Hillgaard (1925–90):
«Aleph» 1980, Stefanny Hillgaard (Foto: Husbanken)

Grønne forbindelser

Parken er et ledd i Groruddalssatsingens målsetningen med å skape grønne forbindelser på tvers av Groruddalen, fra marka og helt ned til sjøen. Turstien i grøntdraget skal tilrettelegge for friluftsliv og vil være et viktig tiltak for å bedre folkehelsen i område. Samtidig vil parken bidra til en mer attraktiv infrastruktur for fremtidig bolig- og byutvikling rundt Rommensletta, som har et stort potensiale for nye boliger i Oslo.

     
       "Fugl" 1967, Nils Aas(Foto: Husbanken)

Det er hentet inn ni skulpturer til parken, hvor alle er rehabilitert og satt opp i en ny setting.
Skulpturene har også en symbolsk funksjon ved at de representerer tidslinjen fra Haugenstua ble bygget på 60-tallet og frem til i dag.

Les informasjonsbrosjyre om skulpturene.

En dagsaktuell skulptur vil tilføres neste år, som et resultat av en pågående kunstnerkonkurranse. Den skal plasseres i utkikstårnet i Sneglehuset (et tidligere prosjekt).