Verdensparken på Furuset

Kulturelt mangfold i attraktivt, rekreasjons område.

Furuset har store grøntområder men de er lite tilrettelagt for aktiviteter og reaksjon. En forstudie ble gjennomført sammen med befolkningen i 2008. Denne ser på mulighetene for at Verdensparken som relkreasjonsområde kan gjenspeile den flerkulturelle befolkningen på Furuset, knyttet opp til FNs fredsbudskap og Trygve Lie som vokste opp på Furuset.

Prosjektet ble fulgt opp gjennom et forprosjekt i 2009.

En av utfordringene i Furuset/Gransdalen er å utvikle møteplasser der det er bedre muligheter til å treffes og gjøre noe sammen.
Forprosjektet Verdensparken har som mål å utvikle et friområde i Gransdalen til et attraktivt, parkmessig område. Med arbeidstittelen Verdensparken ønsker bydelen å fokusere på det kulturelle mangfoldet i befolkningen i området.

Forprosjektet vil utgjøre grunnlaget for videre prosjektering og arbeid med finansiering av prosjektet.

Beliggenhet:
Oslo kommune, Bydel Alna, innsatsområde Furuset

Husbankens finansielle bidrag:            
Forstudie 2008: 310 000 kroner
Forprosjekt 2009: 250 000 kroner

Annen medfinansiering av prosjektet:
Egeninnsats fra bydel og befolkning

Mer informasjon:
Faktaark - Forstudie Verdensparken på Furuset 

Faktaark - Forprosjekt Verdensparken på Furuset
  
Artikler i Husbankens nyhetsbrev:
• ”Verdensparken – prosjektering av første og andre etappe er i gang”
• ”Verdensparkens nye ansikt”

Kontaktperson lokalt:
Bydel Alna v/ Halvor Voldstad halvor.voldstad@bal.oslo.kommune.no
Telefon : 23 47 99 41

Kontaktperson Husbanken:
Seniorarkitekt Arne Johnsen
arne.johnsen@husbanken.no
Telefon: 22 96 17 31

 

 

Fra workshop om Verdensparken

Illustrasjon av muligheter i Verdensparken v/ Ole A.  Krogness for Landskapsfabrikken