Veitvetparken

Et lokalt møtested for alle kulturer og alle aldersgrupper.

Opprusting av Veitvetparken ble igangsatt i 2002 gjennom en lokal dugnadsinnsats. Et betydelig arbeid ble nedlagt sammen med bydelen og etatene, men ble lagt på is på grunn av manglende investeringsmidler. Med områdeløft er det laget en langsiktig plan for utvikling av området. Området tilrettelegges og bygges slik at det kan benyttes av flest mulig på tvers av kulturer og alder, og følge prinsippene om universell utforming.

Beliggenhet:

Oslo kommune, bydel Bjerke, Veitvet og Sletteløkka

Finansiering:

kr 2.800.000 fra Husbanken i tillegg til egeninnsats fra bydel, næringsliv og frivillige

Mer informasjon:
Faktaark om prosjektet Veitvetparken 

Artikkel i Husbankens nyhetsbrev:
Veitvetparken endelig åpnet

Kontaktperson lokalt:
Bydel Bjerke v/ Sidsel Andersen: sidsel.andersen@bbj.oslo.kommune.no
Telefon: 23 43 99 22

Bydel Bjerke v/ Lars Grasmo: larseivind.grasmo@bbj.oslo.kommune.no
Telefon: 23 43 98 50/ 94 13 93 49

Kontaktperson Husbanken:
Arne Johnsen: arne.johnsen@husbanken.no
Telefon: 22 96 17 31/ 90 13 97 30

 

 

 

Veitvetparken mot Linderud (foto: Arne Johnsen/Husbanken)

Veitvetparken fra borettslaget (foto: Arne Johnsen/Husbanken)