Veitvet- og Sletteløkka uka

Kulturarrangement skaper samhold

Veitvet & Sletteløkka uka er en fornyet og utvidet versjon av tidligere arrangement, initiert og utviklet av områdeløft. Planen er at dette skal bli et fast årlig arrangement i bydelen, som en møteplass for økt engasjement, medvirkning, stedsidentitet og lokal tilhørighet blant folk flest. Delmål er å bruke arrangementet som virkemiddel for å bygge nettverk mot ulike organisasjoner, lag, foreninger, institusjoner og lokalt næringsliv.

Beliggenhet:

Oslo kommune, bydel Bjerke, Veitvet og Sletteløkka

Finansiering:

kr 300.000 fra Husbanken i 2008 i tillegg til egeninnsats fra bydel, næringsliv og frivillige

Mer informasjon:

Faktaark om prosjektet Veitvet- og Sletteløkka Uka 

Kontaktperson lokalt:
Bydel Bjerke v/ Trude Mette Johansen
Telefon: 23 43 98 04
trude.mette.johansen@bbj.oslo.kommune.no

Bydel Bjerke v/ Lars Grasmo
Telefon: 23 43 98 50/ 94 13 93 49
larseivind.grasmo@bbj.oslo.kommune.no

Kontaktperson Husbanken:
Arne Johnsen
Telefon: 22 96 17 31/ 90 13 97 30
arne.johnsen@husbanken.no

 

 

Fest på Sletteløkka. Foto: Arne Johnsen/ Husbanken

Fest på Sletteløkka. Foto: Arne Johnsen/ Husbanken