Uteområder

Steinbruvannet

Tilgjengelig for alle

En lysere hverdag

Formål: Kreativ belysning av en sentral gang- og sykkelvei, samt to underganger

Storstua på Haugenstua

Utvendig møteplass for alle i borettslaget

Byggern aktivitetspark

Møteplass på sykkelvei gjennom Groruddalen - med aktivitetstilbud

Sneglehuset Haugenstua

Ny aktivitetspark i tilknytning til Smedstua borettslag.

Fortau til Stig skole

Lang kamp for sikker skolevei

Parsellhager Haugenstua

Livgivende jordarbeid- for alle

Svarttjern

Utbedring av tjern gir ny badeplass i boområdet

Undergang Trondheimsveien

Fra nedslitt tunnel til lokal kunstopplevelse 

Parker Sletteløkka

Opprusting av felles uteareal

Veitvet park og aktivitetsområde

Møteplass for alle i borettslaget

Verdensparken

Kulturelt mangfold i attraktivt, parkmessig område

Amfi Stovner

Naturlige tribuner

Gransletta borettslag

Ny inngangsportal til borettslaget

Uteområder i Tangerudbakken borettslag

Oppgradering av utearealer

Ammerudlia borettslag

Møteplasser i det grønne