Uteområder i Tangerudbakken borettslag

Oppgradering av utearealer.

Tangerudbakken brl er det eneste av sitt slag i Oslo; Et frittstående borettslag for 7 unge voksne, de fleste med Downs syndrom. Nå ønsker man å utvikle utearealene slik at de er godt tilgjengelige både for beboerne og deres gjester. Det som er gjort: Beplantning og anlegg av plen. Hellelagt felles uteplass med utemøbler. Asfaltering og annen utbedring av inngangspartier

Beliggenhet:
Oslo kommune, Bydel Stovner, Tangerudbakken

Husbankens finansielle bidrag:
210 000 kroner

Mer informasjon:
Faktaark om prosjektet

Kontaktperson lokalt:
Styreleder Harald Korsgaard, e-post: aaskor@online.no, tlf.: 911 56 074

Kontaktperson Husbanken:
Morten Skjennem, e-post: morten.skjennem@husbanken.no, tlf.:22 96 17 34

 

 

 

Foto: Aashild Korsgaard