Ungdom i fokus

Utvikling av en ungdomsklubb

Stedsanalysen avdekket at barne- og ungdomstilbudet ble oppfattet som kjedelig. Man ønsket seg lokaler og et tilbud med et mer ungdommelig preg.

Klubbhuset er oppgradert og har fått nytt image og nytt navn ”The Raven”. Det er utarbeidet en handlingsplan for aktiviteten i 2009, og det er foretatt endringer slik at huset kan ha åpent hver dag – med vekselvis åpne klubbkvelder og ulike gruppeaktiviteter, som hudpleie, streetdance og musikk. Det legges til rette for selvbestemt bruk av huset, og klubben skal inngå som en viktig del av bydelens arbeid med å omforme barne- og ungdomsaktiviteten fra steder å være til steder å lære.

Beliggenhet:
Oslo kommune, bydel Grorud, Romsås

Finansiering:
Husbanken: 1.500.000 kroner
Oslo kommune: Egeninnsats fra bydelen

Mer informasjon:
Faktaark om prosjektet Ungdom i fokus 
    
Kontaktperson lokalt: 
Prosjektleder: Habib Tahir / habib.tahir@bgr.oslo.kommune.no  

Bydel Grorud:
Hovedprosjektleder Tonje Brustuen/ tonje.brustuen@bgr.oslo.kommune.no
tlf. 23 42 19 19/904 14 742

Kontaktperson Husbanken:
Siri Helle/ siri.helle@husbanken.no
tlf.: 22 96 17 22 / 994 90 409

 

 

Engasjert ungdom, Raven (foto: Lokalavis Groruddalen).

Gutter spiller, Raven (foto: Lokalavis Groruddalen).