Undergang Trondheimsveien

Fra nedslitt tunnel til lokal kunstopplevelse

Forprosjekt. Ferdig i 2009. Hovedprosjekt. Oppstart i 2010.

Fotgjengerundergangen under riksvei 4/ Trondheimsveien er den eneste direkte forbindelse mellom områdene Veitvet og Sletteløkka i bydelen. Undergangen er skolevei og gangforbindelse til kollektivtransport – T-banen på Veitvet og bussforbindelse på begge sider av riksveien. Undergangen, som ble bygget i 60-årene, oppleves i dag som utrygg. Dette fordi den er nedtagget, har svært dårlig lyssetting, og den er lite oversiktlig å bevege seg rundt i.

Fotgjengerundergangen skal styrkes som den viktige fysiske forbindelsen mellom Veitvet og Sletteløkka. Dette gjøres ved en estetisk oppussing og ved en kunstnerisk utsmykking. Det er jobbet med speil og farger som gjør at opplevelsen av trygghet økes. Ideen til kunstneren er å ta utgangspunkt i fotografier av folk på Veitvet og Sletteløkka. Utsmykkingen vil være et snitt av stedets historie, nedfelt i billledplatene på veggen.

Beliggenhet:

Oslo kommune, ved Veitvet T-bane og senter i Bydel Bjerke

Husbankens finansielle bidrag:

Hovedprosjekt 2010: 2 000 000 kroner

Annen medfinansiering av prosjektet:

Miljøverndepartementet har bidratt med 1 500 000 kroner som en del av tiltakspakka. Statens Vegvesen dekker utgiftene til prosjektleder.

Mer informasjon:
Faktaark om prosjektet undergang Trondheimsveien

Relaterte lenker:

Ny vår på Sletteløkka”. Artikkel i Husbankens nyhetsbrev

Kontaktpersoner lokalt:
Bydel Bjerke; Lars Grasmo,
larseivind.grasmo@bbj.oslo.kommune.no
Telefon: 23 43 98 51 / 92 83 48 19

Maria Hatling,
maria.hatling@bbj.oslo.kommune.no

Statens Vegvesen; Cornelia Schröder Midtlyng, cornelia.midtlyng@vegvesen.no

Per Christian Stokke, per.christian.stokke@vegvesen.no
Telefon: +47 24 05 82 62 Mobil: 952 91 529

Kontaktperson Husbanken:
Arne Johnsen
arne.johnsen@husbanken.no
Telefon:22 96 17 31/ 90 13 97 30

 

 

 

Trappen skal pusses opp

  
Undergang med ny belysning og utsmykking med bilder av kjente personer fra Veitvet/ Sletteløkka