Svarttjern

Utbedring av tjern gir ny badeplass i boområdet.

Svarttjern ligger sentralt i Romsåsbyen og har tidligere vært flittig benyttet som badevann og rekreasjonsområde. Bading har de siste årene vært frarådet grunnet høyt bakterieinnhold. Å få et universelt utformet rekreasjonsområde med badevannskvalitet på Svarttjern er et av de høyest prioriterte tiltakene på Romsås.

Beliggenhet:

Oslo kommune, bydel Grorud, Romsås

Finansiering:

Husbanken: 9.500.000 kroner

Mer informasjon:
Faktaark om prosjektet Svarttjern 

Kontaktperson lokalt:
Bydel Grorud v/ Tonje Brustuen e-post: tonje.brustuen@bgr.oslo.kommune.no
tlf. 23 42 19 19/ 904 14 7 42.

Kontaktperson Husbanken:
Siri Helle e-post: siri.helle@husbanken.no,
tlf.: 22 96 17 22 / 994 90 409

Relaterte artikler:
"Idedugnad for Svarttjern", fra Husbankens nyhetsbrev nr. 5 for Groruddalssatsingen 15.02.2008

"Halvparten av Romsås befolkning åpnet Svarttjern", fra Husbankens nyhetsbrev  juni 2009

 

Svarttjern før igangsetting

Badeplass under arbeid