Storstua på Haugenstua

Utvendig møteplass for alle i borettslaget.

Haugenstua omfatter 3 borettslag. Bygningsmassen er relativt monoton og det var ønsker om fargerik utsmykning i området. Bydelen ønsket skulpturell utsmykking som tilbød en berikelse for folk som bor og kommer til Haugenstua. Tre kunstnergrupper ble invitert til en lukket utsmykkingskonkurranse. Storstua på Haugenstua ble kåret som vinner høsten 2008.

Forprosjekt 2008.
Hovedprosjekt 2009.

Beliggenhet:

Oslo, Bydel Stovner, Haugenstua

Finansiering forprosjekt:

Husbanken: 160 000 kroner
Oslo kommune, Bydel Stovner: 57 000 kroner

Mer informasjon:
Faktaark om prosjektet storstua på Haugenstua 

Relevante artikler:

Et lysende bomiljø” Husbankens nyhetsbrev nr. 23 fra Groruddalssatsingen, 17.12.2008
           

Kontaktperson lokalt:
Bydel Stovner v/ Anne-Berit Haavind, e- post: anneberit.haavind@bsr.oslo.kommune.no, tlf.:924 02 391

Kontaktperson Husbanken:
Sjefsarkitekt Siri Helle
e-post: siri.helle@husbanken.no tlf.: 22 96 17 22

 

 

Storstua på Haugenstua med Martin og Fredrik Raddum som vinnere, 4. desember 2008. Foto: Lars K. Halleraker

Tomt på Haugenstua sommeren 2008.
Foto: Lars K. Halleraker