Stikk innom

Selve ”hjertet” i Bydel Bjerkes områdeløft.

Man hadde behov for synliggjøring av områdeløft i lokalmiljøet, et uformelt kontaktpunkt/ treffsted ut mot lokalbefolkningen og et eget prosjektkontor for satsingen.

Prosjektets mål er å
• Yte service og gi informasjon og veiledning ut mot lokalmiljøet
• Være en uformell møteplass for innbyggerne/ beboerne
• Være et kommunikasjonspunkt mellom befolkningen og områdeløft.

Gjennom Stikk-innom har områdeløft kommet i aktiv dialog med beboerne i området ved "lavterskel" møteplass. Dette har bidratt til økt engasjement og interesse blant mange for å delta i ulike tiltak og arrangementer. På de første 6 månedene har Stikk-innom hatt om lag 1500 besøkende fra området.

Beliggenhet:

Oslo kommune, bydel Bjerke, Veitvet og Sletteløkka

Finansiering:

kr 1.100.000 fra Husbanken i tillegg til egeninnsats fra bydel, næringsliv og frivillige

Mer informasjon:
Faktaark om prosjektet Stikk innom 

Kontaktperson lokalt:

Bydel Bjerke v/ Trude Mette Johansen:
Telefon: 23 43 98 04

Bydel Bjerke v/ Lars Grasmo:
Telefon: 23 43 98 50

Kontaktperson Husbanken:
Arne Johnsen
Telefon: 22 96 17 31

 

 

Magnhild Meltveit Kleppa åpner Stikk-innom (foto: Arne Johnsen/Husbanken)

Mange kom på åpningsdagen (foto: Arne Johnsen/Husbanken)