Steinbruvannet

Tilgjengelig for alle

Hovedprosjekt 2008 og 2010

Utbedring av eksisterende turvei, utbedring av bademuligheter for hele befolkningen samt toalett for handikappede.

Grorud badedam og Steinbruvann er en sentral innfallsport til Lillomarka. Steinbruvannet brukes svært aktivt av befolkningen i bydel Grorud, men var utilgjengelig- særlig på nordsiden av vannet. Badebrygger var nedslitte, og måtte skiftes ut. Det var behov for å øke tilgjengeligheten for alle befolkningsgrupper til vannet. Samtlige badebrygger ble skiftet ut sommeren 2008 og turveien rundt vannet ble utbedret.

I 2010 etableres det tilfredsstillende atkomst for rullestol gjennom terreng og ned til ny bade/fiskebrygge. Et nytt handikaptoalett vil bli bygget av Friluftsetaten.

Beliggenhet:

Oslo kommune, Bydel Grorud, Lillomarka

Husbankens finansielle bidrag:

Hovedprosjekt 2008 - 2009: kr. 1.700.000

Annen medfinansiering av prosjektet:

Oslo kommune PG 2: kr. 250 000

MER INFORMASJON
Faktaark om prosjektet Steinbruvannet

Kontaktpersoner lokalt:
Bydel Grorud v/ Jørn Linderud
jorn.linnerud@bgr.oslo.kommune.no
Telefon: 468 12 153

Kontaktperson Husbanken:
Sjefarkitekt Siri Helle,
siri.helle@husbanken.no,
Telefon 22 96 17 22 / 994 90 409