Sneglehuset på Haugenstua

Ny aktivitetspark i tilknytning til Smedstua borettslag.

Ved Smedstua Borettslag, på nordsiden av Østre Aker vei er det bygget et nytt møtested, for at de som bor og ferdes her skal få en ny møteplass. Anlegget har en særegen utforming som et sneglehus.

Oppbyggingen svinger seg fra bakkenivå i en halvsirkel og hever seg opp til ca 3, 5 meter over bakken. I nordøstlig retning, kan det etableres tribune for en idrettsbane i tilknytning til Smedstua borettslag. Inngangspartiet, ”porten”, består av et utsiktstårn/ klatretårn som går i trebru over turveien og inn på den oppbygde terrengformen. Innvendig diameter på sirkulært areal for apparater er ca. 45 meter. Her er balanseplater, klatrestolpe, klatre- og balansebane og treningsapparater til utendørs bruk.

Anlegget gir en visuelt spennende opplevelse som styrker lokal stedsidentitet i samsvar med visjonen for områdesatsingen på Haugenstua og målsettingen for Groruddalssatsingen.

Investering/ hovedprosjekt. Ferdigstilt September 2009.

Beliggenhet:

Oslo, Bydel Stovner, Haugenstua

Finansiering:

Husbanken: 4 320 000 kroner
Oslo kommune, Friluftsetaten: 700 000 kroner

Mer informasjon: Faktaark om prosjektet Sneglehuset

Relevante artikler:
Fra Karl Johan til HaugenstuaHusbankens nyhetsbrev nr. 21 fra Groruddalssatsingen, 13.11.2008.

Kontaktperson lokalt:
Bydel Stovner v/ Reidunn Myster Beier e- post:reidun.mysterbeier@bsr.oslo.kommune.no,
 tlf.: 23 47 10 06/ 901 06 607

Kontaktperson Husbanken:
Sjefsarkitekt Siri Helle
e-post: siri.helle@husbanken.no tlf.: 22 96 17 22

 

Sneglehuset, september 2009