Smia

Et trygt og hyggelig grendehus for et aktivt bomiljø i Smedstua borettslag.

Hovedprosjekt 2009

Smedstua borettslag på Haugenstua i Bydel Stovner består av totalt 328 leiligheter. På lagets eiendom har de et felleshus - kalt «Smia». Smia har siden 1967 fungert som felleshus, styrerom for borettslaget og festlokale for beboerne. Bygget kan romme opptil 80 personer. Smia var i 2008 preget av elde og slitasje.
OBOS Prosjekt avholdt en tilstandsvurdering av bygget og utarbeidet en utbedringsplan.

Fysisk utbedring av utvendig panel, nytt inngangsparti, utbedringer av vinduer/dører, elektrisk anlegg, og råteskader i gulv ble gjennomført i 2009.

Beliggenhet:

Oslo kommune, Bydel Stovner,
Innsatsområde: Haugenstua
Kristoffer Robins vei, 0978 Oslo

Husbankens finansielle bidrag:

Hovedprosjekt 2009: 486 000 kroner

Annen medfinansiering av prosjektet:

Smedstua Borettslag, 822 324 kroner

Mer informasjon:
Faktaark om prosjektet Smia

Kontaktperson lokalt:
Smedstua Borettslag v/ May-Britt Prestøy, mpresty@getmail.no 
Telefon: 400 68 888

OBOS v/ Bomiljøkonsulent Bente Nilsen, bente.nilsen@obos.no  
Telefon: 415 67 654

Kontaktperson Husbanken:
Seniorarkitekt Morten Skjennem, morten.skjennem@husbanken.no
telefon: 22 96 17 34

Relevante artikler:
"Synlige resultater av bomiljøtilskuddet", Nytt om områdeløft nr. 32, juni 2009

 

 

 

Smia, interiør (Foto: Smedstua brl.)

Smia i 2008, før oppgradering
(Foto: Husbanken)

Smia i 2009, etter oppgradering
(Foto: Smedstua brl.)