Sentrumsutvikling på Haugenstua

Mange brikker og mange spillere.

Nærsenteret på Haugenstua møter sterk konkurranse fra større sentre i Oslo og Lørenskog. Våren 2009 var to kommersielle aktører igjen, en dagligvarebutikk og en grønnsakshandler. Utvikling av senteret er en et viktig tiltak for varig opprusting av området og en lang prosess. OBOS forretningsbygg vurderer utvikling og utbygging. I mellomtiden gjennomfører bydelen tiltak for å motvirke forfall.

Forprosjekt. Ferdigstillelse ikke avklart.

Beliggenhet:
Oslo, Bydel Stovner, Haugenstua

Finansiering:
Husbanken: 450 000 kr.
Oslo kommune, Bydel Stovner: Egeninnsats v/ planlegging og utforming.
I tillegg kommer innsats fra OBOS, Omsorgsbygg og andre samarbeidspartnere.

Mer informasjon:

pdfFaktaark om prosjektet Haugenstua senter

 

 

Haugenstua senter sommeren 2008.
Foto: Lars K. Halleraker

 

 

Kontaktperson lokalt:
Bydel Stovner v/ Signe Høeg. e- post: Signe.Hoeg@bsr.oslo.kommune.no, tlf.: 23 47 10 36/ 930 16 237

Kontaktperson Husbanken:
Sjefsarkitekt Siri Helle
e-post:  siri.helle@husbanken.no    
tlf.: 22 96 17 22