Romsåspilotene

Kompetansehevende prosjektet for unge

I 2008 gjennomførte bydelen en fysisk oppgradering av ungdomsklubben på Romsås. Se prosjektet "Ungdom i sentrum".  Huset fikk nytt navn ”The Raven” og det ble utarbeidet en handlingsplan for innholdsutvikling.

I arbeidet med The Raven kom det frem behov for å heve kompetanse blant ansatte og unge, slik at ansatte legger til rette for at unge selv tar ansvar og at unge settes bedre i stand til å selv å ta ansvar for egen fritid. Prosjektet fikk navnet Romsåspilotene.

Prosjektet skal gjennomføre kompetansehevende tiltak for ansatte og unge innen temaene:
•  Brukermedvirkning / empowerment
•  Ledelse / prosjektledelse
•  Konflikthåndtering / megling
•  Flerkulturell kommunikasjon

Beliggenhet:

Oslo kommune, Bydel Grorud
Innsatsområde: Romsås 
The raven, Ungdsomshuset
Ravnkollbakken 71

Husbankens finansielle bidrag:

Hovedprosjekt 2009: 600 000 kroner
Prosjektet videreføres i 2010.

Annen medfinansiering av prosjektet:
Grorud bydel: 137 500 kroner (egeninnsats)

Mer informasjon: 

pdfFaktaark om prosjektet Romsåspilotene

Kontaktperson lokalt:
Bydel Grorud
v/ Tonje Brustuen
theraven@bgr.oslo.kommune.no
Telefon 22 91 70 90

Kontaktperson Husbanken:
Sjefarkitekt Siri Helle,
siri.helle@husbanken.no
Telefon 22 96 17 22 / 994 90 409