Romsås bibliotek

Utvidet åpningstid gir en bedre møteplass

Romsås senter har hatt en negativ utvikling de siste årene. Offentlige tjenestetilbud som bibliotek og svømmehall har begrenset åpningstid. Biblioteket er sentralt plassert og åpningstiden har stor betydning for hvordan senteret framstår. Utvidet åpningstid har vært en suksess. Dobling av åpningstid har resultert i en dobling av utlån, og en tre dobling av besøk. Biblioteket har fungert som en arena for kulturarrangementer, blant annet for barnehager og familier.

Beliggenhet:
Oslo kommune, bydel Grorud, Romsås

Finansiering:
Husbanken: 450.000 kroner til forsøksprosjektet

Mer informasjon:
pdfFaktaark om prosjektet Romsås Bibliotek 

Kontaktperson lokalt:
Prosjektleder Eli Sætre Follerås, e-post: eli.folleras@kul.oslo.kommune.no

Bydel Grorud v/ Tonje Brustuen e-post:
tonje.brustuen@bgr.oslo.kommune.no
Telefon 23 42 19 19/ 904 14 7 42

Kontaktperson Husbanken:
Siri Helle e-post: siri.helle@husbanken.no, tlf.: 22 96 17 22 / 994 90 409

 

 

Lesekrok (foto: Bydel Grorud)

Barnehagebarn synger for besøkende (foto: Bydel Grorud).