Romsås senter

Langsiktig innsats for senterutvikling.

Prosjektets hensikt er å revitalisere senteret som en attraktiv møteplass for befolkningen med aktivitet og nærmiljøfunksjoner. Romsås senter er det naturlige midtpunkt og sentralt lokalisert i innsatsområdet. Senteret fremstår i dag som svært dødt og en kompleks eierstruktur med offentlige og private aktører en utfordring ved vitalisering av senteret.

Forstudiet har gjennomført medvirkning med befolkningen og en mulighetsstudie for senteret.
Forprosjektet følger opp konklusjonene i mulighetsstudien, avklarer og forankrer kommunale målsettinger for senteret og har utarbeidet en plan for videreføring.

Beliggenhet:
Oslo kommune, bydel Grorud, Romsås

Finansiering:
Ca 750.000 fra Husbanken til forstudiet og forprosjektet pr 2008, samt egeninnsats fra en rekke eiere og senterlokale aktører

Mer informasjon:
pdfFaktaark om prosjektet 

Kontaktperson lokalt:
Prosjektleder: Fatma Bhanji Jynge
fatma.bhanji.jynge@bgr.oslo.kommune.no
Bydel Grorud v/ Mette Mannsåker mette.mannsaker@bgr.oslo.kommune.no

Kontaktperson Husbanken:
Siri Helle
Telefon: 22 96 17 22 / 994 90 409
siri.helle@husbanken.no

 

 

Romsås senter Foto: Siri Helle/ Husbanken  

Romsås senter Foto: Siri Helle/ Husbanken