Parsellhager på Haugenstua

Livgivende jordarbeid - for alle.

Beboerne i området etterspurte muligheter til å disponere egen parsellhage. Ny parsellhage med 70 parseller ble etablert, fordelt og drevet i vekstsesongen 2008. Så godt som alle parsellhagemedlemmene har innvandrerbakgrunn, og blant disse er en stor andel kvinner.

Hovedprosjekt. Ferdigstilles i 2009.

Beliggenhet:
Oslo, Bydel Stovner, Haugenstua

Finansiering:
Husbanken: 500 000 kroner.
Oslo kommune: Egeninnsats bydel og frivillige i planlegging og utforming.

Mer informasjon:
pdfFaktaark om prosjektet Parsellhager på Haugenstua 

Relevante artikler:
Våronn på Haugenstua” Husbankens nyhetsbrev    nr. 11 fra Groruddalssatsingen, 28.04.2008

Kontaktperson lokalt:
Bydel Stovner v/ Signe Høeg e- post: signe.hoeg@bsr.oslo.kommune.no,
tlf.: 23 47 10 36/ 930 16 237

Kontaktperson Husbanken:
Sjefsarkitekt Siri Helle
e- post:  siri.helle@husbanken.no, tlf.: 22 96 17 22

 

Flott solsikke i Parsellhagen på Haugenstua.
Foto: Svein Erik Dahl/ Samfoto

Glede i parsellhagen
Foto: Svein Erik Dahl/ Samfoto