Parker på Sletteløkka

Opprusting av felles utearealer.

Sletteløkka, med sine 2000 innbyggere, ligger nord for riksveien i relativt bratt terreng. Området er utsatt for betydelig støy og forurensning, og har svært begrensede felles utearealer til lek - og opphold. To små parker er etablert; En minipark ved atkomsten til området, og en ”lommepark” på toppen av et garasjeanlegg sentralt i området. I 2009 følges arbeidet opp med utvikling av en helhetlig plan for alle utarealene.

Beliggenhet:

Oslo kommune, Bydel Bjerke, Veitvet og Sletteløkka

Finansiering:

kr 1.600.000 fra Husbanken i tillegg til egeninnsats fra bydel, næringsliv og frivillige

Mer informasjon:

pdfFaktaark om prosjektet Parker på Sletteløkka 

Kontaktperson lokalt:
Bydel Bjerke v/ Lars Grasmo e-post: larseivind.grasmo@bbj.oslo.kommune.no
Telefon: 23 43 98 50

Kontaktperson Husbanken:
Arne Johnsen e-post: arne.johnsen@husbanken.no
Telefon: 22 96 17 31  
 

 

 

Parken. Foto: Arne Johnsen/Husbanken

Lommepark. Foto: Arne Johnsen/ Husbanken