Nærmiljøsenter på Haugenstua

Fra bank, til base for samhandlig, dialog og engasjement.

På Haugenstua var det få attraktive fellesarenaer for beboerne. Nå er gamlebanken på Haugenstua senter blitt en sentral møteplass. Her er infosentral og møtelokaler for ulike interessegrupper, trillegrupper, lederopplæring, kulturtiltak, torgdager med mer for beboere i nærområdet. Her er også kontorer for nærmiljøkoordinator, frivillighetssentral og prosjektleder for områdesatsingen.

Hovedprosjekt. Ferdigstilles i 2010.

Beliggenhet:

Oslo, Bydel Stovner, Haugenstua

Finansiering:

Husbanken: 1 197 745 kroner
Oslo kommune: 812 000 kroner

Mer informasjon:
pdfFaktaark om prosjektet Nærmiljøsenter Haugenstua 

Kontaktperson lokalt:
Bydel Stovner v/ Karen Bøhle Aarhus. e- post: karen.aarhus@bsr.oslo.kommune.no
tlf.: 23 47 19 70/ 976 35 415

Kontaktperson Husbanken:
Sjefsarkitekt Siri Helle
e- post:  siri.helle@husbanken.no tlf.: 22 96 17 22    

 

 

Interiør i nærmiljøsenteret.
Foto: Karen Bøhle Aarhus, Bydel Stovner