Liastua i Gjelleråsmarka

Seniorguttas møtested for befolkningen på Stovner

Hovedprosjekt 2009

Oppgradering av eksisterende hyttetak for å sikre Liastua som en viktig møteplass for befolkningen i Bydel Stovner.
Liastua er ei tømmerhytte som ligger i Gjelleråsmarka, 300m opp bak Tokerud skole. Hytta ligger i ca 15-20 minutters gangavstand fra Stovner Senter.
Gamlehytta ble bygget i 1953. Taket var ikke isolert og besto bare av bord og papp. Dette medførte stort varmetap. For å bevare det arkitektoniske særpreg som hytta har var det ønskelig å ha det samme taket over hele hytta. Det ble lagt nytt fullisolert torvtak. Lokalt næringsliv sponset kobberbeslåtte piper.

Skolene i området bruker Liastua både sommer og vinter, som turmål og som oppholdssted, bl a ved skidager i vinterferien og ved skirenn. Skiforeningen har økt antall skikurs ved Liastua. Og Seniorgutta har de siste årene åpnet for et begrenset og kontrollert utleie av Liastua. Dette er også med på å gjøre Liastua kjent. Lysløypa er blitt oppgradert og utbedret. Adkomsten er blitt lettere for alle, og er også tilfredsstillende for rullestolbrukere.

Dette har medført at flere og flere legger turen om Liastua, antallet er raskt økende og Liastua er blitt et møtested for hele befolkningen i bydelen.

Beliggenhet:

Oslo kommune, Bydel Stovner, Gjelleråsmarka

Husbankens finansielle bidrag:

Hovedprosjekt 2009: 600 000 kroner

Annen medfinansiering av prosjektet:

Groruddalssatsingen ved Programområde 4 ”Frie midler” fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI), og Oslo Kommune 300 000 kroner

 Mer informasjon:

pdfFaktaark om prosjektet Liastua

 

 

 

 

Kontaktperson lokalt:
Reidar Andersen, Bikuben 4B,1086 Oslo epost: reand@c2i.net
Telefon: 977 15 284

Ronny Steen-Olsen epost: rsosten@online.no
Telefon: 907 560 62

Vivian Abbi Johnsen, Koordinerende prosjektleder, Groruddalssatsingen, Bydel Stovner epost: vivian.abbi.johnsen@bsr.oslo.kommune.no

Kontaktperson Husbanken:
Seniorarkitekt Morten Skjennem, morten.skjennem@husbanken.no
Telefon: 22 96 17 34