Lederskolen

Finner og utvikler gode ledere i lokalmiljøet.

Prosjektet identifiserte og utviklet kompetanse til nøkkelpersoner innen idrett i området og bidro til mobilisering og engasjement hos andre. Prosjektet har nådd ildsjeler og nye kandidater til lederverv innen cricket og bordtennis. Utvikling av lokal ledelseskapasitet og engasjement er viktig for å sikre bærekraftig stedsutvikling også etter at områdeløftet tar slutt. Videreføres nå i regi av nærmiljøsenteret på Haugenstua.

Forstudie. Ferdigstilt 2008

Beliggenhet:
Oslo, Bydel Stovner, Haugenstua

Finansiering:
Husbanken: 108 000 kroner
Oslo kommune: 56 000 kroner + egeninnsats fra frivillige

Mer informasjon:
pdfFaktaark om prosjektet Lederskolen 

Kontaktperson lokalt:
Bydel Stovner v/ Tove S. Christiansen E- post:
tove-s.christiansen@bsr.oslo.kommune.no,
tlf.: 23 47 10 27 – 930 17 727

Kontaktperson Husbanken:
Sjefarkitekt Siri Helle
siri.helle@husbanken.no
Telefon: 22 96 17 22

 

 

 

Cricket i Bydel Stovner. Foto: Mark Kolbe

 Bordtennis. Foto: Istockphoto