Haugenstua scene - opp og fram

Livsglede, "girl power" og nye talenter i tidligere samfunnshus

Den kommunale fritidsklubben på Haugenstua ble nedlagt i 2001. Etter dette holdt ungdomssenteret til i midlertidige lokaler i et bomberom til 2008. Men ungdommen på Haugenstua ville mer og hadde klare ønsker om bedre klubblokaler med positive aktiviteter. Nå er de på plass i et tidligere samfunnshus som etter opprusting har fått navnet ”Haugenstua Scene”.

Hovedprosjekt. Ferdigstilles i 2009.

Beliggenhet:

Oslo, Bydel Stovner, Haugenstua

Finansiering:

Husbanken: 556 000 kroner
Oslo kommune: 882 000 kroner
+ tilskudd fra Barne- og likestillings departement til gjennomføring av aktiviteter for brukerne.

Mer informasjon:
pdfFaktaark om prosjektet Haugenstua scene 

Kontaktperson lokalt:
Bydel Stovner v/ Siw Dennè e-post: siw.denne@bsr.oslo.kommune.no, tlf.: 994 88 520

Kontaktperson Husbanken:
Sjefsarkitekt Siri Helle
e-post:  siri.helle@husbanken.no tlf.: 22 96 17 22

 

 

 

Huyen Huynh på Haugenstua Scene. Foto: Tom Gustavsen

 

 

 

 

 

   
Opprettet: 14.05.2009 - Sist oppdatert: 17.06.2009