Gransletta borettslag

Ny inngangsportal til borettslaget.

Hovedprosjekt 2009

Gransletta Borettslag ble bygget i 1978 og består av fire blokker med til sammen 179 leiligheter. Borettslaget disponerer store felles utearealer. Det ble 2008 gjennomført et forprosjekt i borettlaget for oppgradering av lagets uteområder. Prosjektet resulterte i en samlet plan for hele uteområdet.

 

 

Forprosjektet er inndelt i tre delområder:
• Delområde 1 - utendørs felles parkeringsplass for området
• Delområde 2 - forhager til én av blokkene
• Delområde 3 - tun mellom de øvrige blokkene.

Borettslaget har fått bomiljøtilskudd til forprosjekt i 2008 og fysisk oppgradering av delområde 1 i 2009.

Beliggenhet:
Oslo kommune, Bydel Alna, Furuset
Borettslaget ligger innenfor innsatsområde for områdeløft på Furuset.

Husbankens finansielle bidrag:
Forprosjekt 2008, Bomiljøtilskudd: 25 000 kroner
Delområde 1, Hovedprosjekt 2009: 386 000 kroner

Annen medfinansiering av prosjektet:
Granssletta Borettslag: 460 000 kroner

Mer informasjon:

pdf Fakta om prosjektet i Gransletta borettslag

Kontaktperson lokalt:
Gransletta borettslag, Gransdalen 23-27 og 31-33
Styreleder Inger Johannessen,
Telefon 959 08 627

Kontaktperson Husbanken:
Seniorarkitekt Morten Skjennem
morten.skjennem@husbanken.no
Telefon: 22 96 17 34