Gran nærmiljøsenter

Allsidig møteplass.

Gran Nærmiljøsenter tilbyr en møteplass med kafé og aktiviteter for beboere og blir på dagtid benyttet av folk som ikke er i arbeid og til en viss grad i kurs- og opplæringssammenheng. Nærmiljøsenteret er et samarbeidsprosjekt med Furuset frivillighetssentral og en viktig og etterspurt møteplass for en rekke lag og organisasjoner som har aktiviteter på kveldstid.

Beliggenhet:
Oslo kommune, Bydel Alna, innsatsområde Furuset

Husbankens finansielle bidrag:
2007: kr 850 000
2008: kr 175 000
Brukt til innretning og istandsetting av lokalene samt utvikling og drift av senteret

Annen medfinansiering av prosjektet:
2007: kr 270 000 fra bydelen
2008: kr 530 000 fra bydelen i tillegg til kr 255 000 fra andre finansieringskilder

Mer informasjon:
pdfFakta om prosjektet Gran nærmiljøsenter 

Kontaktperson lokalt:
Bydel Alna v/ Gunn Indrevær Telefon: 40870262 gunn.indrevar@bal.oslo.kommune.no

Kontaktperson Husbanken:
Arne Johnsen
arne.johnsen@husbanken.no
Telefon: 22961731/90139730

 

 

Besøk på Gran nærmiljøsenter (foto:Husbanken)

Mat til alle.