Furusetheimen

Et inkluderende nærmiljøsenter.

Furuset Vel og Furusetheimen, som ble oppført i 1927, representerer historie, dugnadskultur og identitet som det er viktig å ta vare på og utvikle slik at huset og aktivitetene bidrar positivt i moderne samfunnsutvikling. Furusetheimen utvikles til et inkluderende nærmiljøsenter, en levende møteplass for aktiviteter innen kultur og medievirksomhet for hele befolkningen.

Uteområdene, opprustes og huset oppgraders utvendig og innvendig bl.a. med bygging av lydstudio og mediaverksted, tilrettelegging for lokalkino og lokalhistorisk galleri.

Beliggenhet:
Oslo kommune, Bydel Alna, innsatsområde Furuset

Husbankens finansielle bidrag:
kr 60 000 forstudie planlegging av oppussing
kr 300 000 planlegging av oppussing
kr 1.500.000 områdesatsingen store prosjekter

Annen medfinansiering av prosjektet:
Oslo kommune, plan- og bygningsetaten kr 900.000
Furuset vel, dugnadsinnsats og egenkapital 444.000
Furuset vel opptak av lån kr 200.000

Mer informasjon:
pdf
Faktaark om prosjektet Furusetheimen

Kontaktperson lokalt:
Furuset Vel v/Eva Rueslåtten e-post: eva.rueslaatten@akershus-fk.no
Furusetveien 1, 1053 Oslo

Bydel Alna v/ Gunn Indrevær e- post: gunn.indrevar@bal.oslo.kommune.no
Telefon : 40870262

Kontaktperson Husbanken:
Arne Johnsen
arne.johnsen@husbanken.no
Telefon: 22 96 17 31/ 90 13 97 30

 

 

 

 

Musikk på Furusetheimen
(foto: Bydel Alna)  

Utenfor Furusetheimen (foto:Husbanken)