Furuset senterområde

Forstudie for videre planlegging av viktig sentersområde.

Furuset senterområde ble utviklet på 70-tallet og lite er gjort etter den tid. Derfor ligger det også mange ubrukte muligheter for utvikling av området. Det er av stor betydning at dette sentrumet for bydelen, som inneholder mange funksjoner, videreutvikles på en hensiktsmessig måte. Det er gjennomført en forstudie som avklarer omfang, aktører og avgrensingen av området. Dette danner grunnlag for innretningen av en helhetlig plan eller planprogram for Furuset sentrumsområde.

Beliggenhet:
Oslo kommune, Bydel Alna, innsatsområde Furuset

Husbankens finansielle bidrag:
Kr 500 000 til forstudie i 2009

Annen medfinansiering av prosjektet:
Kr 100 000 fra Nordicgate Eiendom AS – eier av Furuset senter

Mer informasjon:

pdfFaktaark om prosjektet Furuset senterområde

Kontaktperson lokalt:
Bydel Alna v/ Halvor Voldstad
Telefon: 23 47 99 41
halvor.voldstad@bal.oslo.kommune.no

Kontaktperson Husbanken:
Arne Johnsen
Telefon: 22 96 17 31
arne.johnsen@husbanken.no

Relaterte artikler:

Furuset senterområde: Rapport nr 1/2009: Forprosjekt: Utfordringer og muligheter – et strategisk grunnlag for videre plan- og utviklingsarbeid.

 

Foto: Frode Svane

Foto: Image Communication