Fortau til Stig skole

Lang kamp for sikker skolevei.

Hovedprosjekt. Ferdigstilt 2008.

Fortau var ikke anlagt de siste 75 meter fram til Stig skole på Haugenstua. Bydel Stovner og Haugenstua Borettslag har i flere år ønsket å etablere en trafikksikker adkomst helt fram til skolen. Prosjektet ble videreført som del av områdeløftet på Haugenstua. Etter en lang og byråkratisk prosess kunne fortauet innvies i desember 2008.

Beliggenhet:
Oslo, Bydel Stovner, Haugenstua

Finansiering:
Husbanken: 370 000 kroner
Oslo kommune, Bydel Stovner: 56 000 kroner

Mer informasjon:
pdfFaktaark om prosjektet sikker skolevei 

Relevante artikler:

”Et lysende bomiljø” Husbankens nyhetsbrev nr. 23 fra Groruddalssatsingen, 17.12.2008.

Kontaktperson lokalt:

Bydel Stovner v/ Reidunn Myster Beier e- post: reidun.mysterbeier@bsr.oslo.kommune.no , tlf.: 23 47 10 06/ Mobil: 901 06 607

Kontaktperson Husbanken:
Sjefsarkitekt Siri Helle
e-post: siri.helle@husbanken.no tlf.: 22 96 17 22

 

Bilder fra åpningen av fortauet til Stig skole, 4. desember 2008. Foto: Lars K. Halleraker