Borettslagsprosjektet

Samarbeid for gode løsninger

Samarbeid mellom borettslagene, andre private og offentlige aktører er nødvendig i arbeidet med å utvikle gode og trygge bo- og nærmiljøer; både når det gjelder trygging og forvaltning av fysisk miljø og samhandling mellom innbyggerne , både voksne og barn. Gjennom samarbeid internt og mellom borettslagene utvikler man gode løsninger på drift av fysisk miljø og felles uteområder samt utvikling av kompetanse og kapasitet til forvaltning og deltakelse i bomiljøene på Furuset.

Beliggenhet:
Oslo kommune, Bydel Alna, innsatsområde Furuset

Husbankens finansielle bidrag:
550 000 kroner til forstudie og forprosjekt

Annen medfinansiering av prosjektet:
250 000 kroner fra hhv borettslagene, bydel og OBOS

Mer informasjon:
pdfFaktaark om Borettslagsprosjektet 

Kontaktperson lokalt:
Bydel Alna Gunn Indrevær gunn.indrevar@bal.oslo.kommune.no,
Telefon: 408 70 262

Kontaktperson Husbanken:
Arne Johnsen
arne.johnsen@husbanken.no
Telefon: 22 96 17 31/ 901 39 730

 

Bydel og borettslag undertegner samarbeidsavtalen. Foto: Bydel Alna

Befaring i Borettslaget. Foto: Lars Halleraker/ Husbanken