Bjerke nærmiljøsenter

En attraktiv møteplass for alle.

Frivillighetssentral og eldresenter er samlokalisert. Kjelleren er pusset opp og det er investert i utstyr og tekniske løsninger. Fortellerrom og eventyrrom er ferdigstilt og tatt i bruk. Organisasjoner er flyttet inn. Prosjektgruppen arbeider med videre utvikling av sentret gjennom samarbeid mellom brukergruppene og etablering av nye organisasjoner/brukergrupper

Beliggenhet:

Oslo kommune, Bydel Bjerke

Finansiering:

kr 750.000 fra Husbanken i 2008 i tillegg til egeninnsats fra bydel og frivillige

Mer informasjon:

pdfFaktaark om prosjektet Bjerke nærmiljøsenter

Prosjektets adresse:
Bjerke Nærmiljøsenter, Brobekkveien 53, 0598 OSLO

Kontaktperson lokalt:
Bydel Bjerke v/Øystein Bettum
Oystein.bettum@bbj.oslo.kommune.no
Telefon: 23 43 98 12

 

 

Interiør i nærmiljøsenteret. Foto: Bydel Bjerke

Foto: Bydel Bjerke