Ammerudlia Borettslag- Ammerudgrenda

Møteplasser i det grønne

Hovedprosjekt 2009

Ammerudlia Borettslag ble bygget i 1966 og består av 984 leiligheter fordelt på fire blokker, alle på 13 etasjer. Beboermassen er blandet og består av mange ulike etniske grupper.
Det er opparbeidet møteplass med benker og bord ved sydgavl til hver av de fire blokker i borettslaget, samt anlagt gangsti med belegningsstein foran én av blokkene. Det er også etablert en liten plass med benk i tilknytning til gangstien.

Beliggenhet:

Oslo kommune, Bydel Grorud
Ammerudlia Borettslag,
Ammerudgrenda 174
0978 Oslo

Husbankens finansielle bidrag:

Hovedprosjekt 2009: 370 000 kroner

Annen medfinansiering av prosjektet:

Ammerudlia Borettslag: 589 000 kroner

Mer informasjon:

pdf Faktaark om prosjektet i Ammerudlia Borettslag

Kontaktperson lokalt:
Ammerudlia Borettslag v/ Styreleder Bjørn Erik Gulbrandsen,
Telefon: 924 31 525.

Ammerudlia Borettslag v/ Styreleder Bjørn Erik Gulbrandsen, Telefon: 924 31 525.

OBOS v/ Bomiljøkonsulent Bente Nilsen.
bente.nilsen@obos.no
Telefon: 415 67 654

Kontaktperson Husbanken:
Seniorarkitekt Morten Skjennem,
morten.skjennem@husbanken.no
Telefon: 22 96 17 34