Amfi Stovner

Naturlige tribuner.

Etablere amfi som kan fungere som en naturlig tribune ved ball- idrettstilstelninger. Gi mulighet til kombinasjonen idrett og kultur samt legge til rette for utfoldelse kommunikasjon og deltakelse mellom befolkningsgrupper.
Forstudie og prosjektering utreder forutsetning for etablering av amfi.

Beliggenhet:

Oslo kommune, Bydel Stovner, Tokeruddalen

Finansiering:

kr 300.000 fra Husbanken i tillegg til egeninnsats fra bydel

Mer informasjon:

pdfFakta om prosjektet Amfi Stovner

Kontaktperson lokalt:
Bydel Stovner v/ Reidunn Myster Beier epost: reidun.mysterbeier@bsr.oslo.kommune.no
Telefon 23 47 10 06 / 901 06 607

 

 

 

 

 

 

 

Tomt. Foto: Husbanken

Framtidig amfi. Foto: Husbanken