Alnaskolen

Tilbud til unge kvinner og menn som vil ha lederrolle i lokale fellesskapsaktiviteter

Hovedprosjekt 2008, 2009 og 2010

 

Ledertalenter på Alnaskolen
Ledertalenter på Alnaskolen
Alnaskolen ble startet som et pilotprosjekt våren 2008 i regi av Furuset Allidrett. Alnaskolen er et er et opplæringsprogram for unge kvinner og menn i alderen 15 – 25 år, som har, eller ønsker å ha en lederrolle i fellesskapsaktiviteter i lokalmiljøet innenfor idrett, andre fritidsaktiviteter og frivillig arbeid for øvrig.

 

Opplæringen gjennomføres ved å kombinere teori og praksis. Det ble i 2009 bli gjennomført 10 samlinger for hvert trinn på Alnaskolen.

Alnaskolen på FN-dagen på Furuset 2009
Alnaskolen på FN-dagen på Furuset 2009

Beliggenhet

Oslo kommune, Bydel Alna, Innsatsområde: Furuset

Husbankens finansielle bidrag

Mulig støtte gjennom rammetilskuddet for områdeløft 2010

Annen medfinansiering av prosjektet

Alnaskolen har fått støtte fra bydelen og Oslo kommune forøvrig

Mer informasjon

pdf Faktaark om prosjektet Alnaskolen

Kontaktperson lokalt

Vidar Noreng (fagleder)
Telefon: 952 04 673
allidrett@furusetif.no

Kontaktperson Husbanken

Seniorarkitekt Arne Johnsen
Arne.johnsen@husbanken.no
Telefon: 22 96 17 31/ 901 39 730

Relevante artikler