Planarbeid i de nye områdeløftene

Bydelsdirektør og leder for Programgruppe 3 A Helge Jagmann åpnet samlingen ved å invitere deltakerne til en refleksjon om målsetning for Groruddalssatsingen og om målet for programområde 3. Groruddalssatsingen har pågått siden 2007 og det er omlag fire år igjen til arbeidet skal avsluttes.

–Nå som satsingen har kommet langt og vi har høstet mange erfaringer er det tid til å reflektere om de målsetningene som ble satt ved satsingens start fortsatt gjelder. Vi har store og ambisiøse mål, kanskje litt “hårete mål”. Kompleksiteten i arbeidet og behov for å identifisere indikatorer krever at hovedmål og delmålene skal henge sammen. Bydelene og etatene, som er satsingens hovedaktører, må operasjonalisere de mange målsetninger som kan utledes av satsingenshovedmål. Og det er et nødvendig og vanskelig arbeid, sa bydelsdirektøren.

Deretter presenterte bydelene sine strategier og hovedelementer i programplanene for de nye områdeløftene.

Stovner sentrumsområdet
 Stovner sentrumsområdet (foto: Oslo kommune)

Bydel Stovner – områdeløft Stovner sentrumsområde
Bydel Stovner har en organisering som innebærer tett kontakt og gjensidig oppdatering mellom områdeløftene og de øvrige programområdene i Groruddalssatsingen. Prosjektkoordinator Andreas M. Behring i Bydel Stovner fortalte om medvirkningsprosessen og om hvordan de har innhentet innspill fra beboerne for det nye områdeløftet. Mål og strategier henger sammen og ivaretar program 3 og bydelens hovedstrategier og mål.

Strategiområder:  

  • Forståelse for hverandre og lokalsamfunnet
  • Fra senter til sentrum
  • Deltakelse i eget og andres liv 

Ammerud 
 Ammerud (foto: Husbanken)

Bydel Grorud – områdeløft Ammerud
Det var programleder Cecilie Kjølnes Skar i Bydel Grorud som fikk ansvar for å presentere programplanarbeid for områdeløftet Ammerud. Bydel Grorud har også tatt utgangspunkt i målene for Groruddalssatsingen og for programområde 3 og knyttet målene for:

Fire hovedområder for arbeidet:
1. Ammerud er kjent, med en stolt befolkning (omdømme)
2. Godt sted å være (fysisk rom)
3. Raus og trygg befolkning (inkluderende)
4. Aktiv befolkning (deltakende)

Linderud gård
 Linderud gård (foto:Husbanken)
 
Bydel Bjerke – områdeløft Linderud- Økernbråten -Vollebekk
– Overordnede mål for områløft Linderud – Økernbråten – Vollebekk er at alle har en plass i hjertet, sa prosjektleder Kristoffer Eng i Bydel Bjerke.

Bydelen har valgt fire strategier for arbeidet:
1. Stedsutvikling
2. Bomiljø
3. Oppvekstmiljø
4. Fysiske grep

Skjønhaugskole, Lindeberg
 Skjønhaugskole, Lindeberg (foto: Oslo kommune)

Bydel Alna – områdeløft Lindeberg
Programleder Lone Singstad Pålshaugen la fram grunnlaget for områdevalg og redegjorde for viktige utfordringer.
Strategiene som er valgt har fokus på følgende områder:
1. Godt oppvekstmiljø
2. Bomiljøtiltak
3. Attraktive møteplasser
4. Styrke norsk ferdigheter

 Husbankens hovedoppdrag
Assisterende regiondirektør Karin Lindgård i Husbanken Region øst understrekker at områdeløftarbeid understøtter, og er en viktig del av Husbankens hovedoppdrag som er å korrigere og supplere boligmarkedet i samsvar med regjeringens boligpolitiske mål.

Lindgård informerer om arbeidet med utvikling av felles program for Husbankens områderettet arbeid og understrekker viktigheten av at Husbankens virkemidler og programmer understøtter og styrker hverandre og bidrar til bedre og mer effektiv arbeid.

Bydelsdirektør Jagmann understreker at områdeløft er en suksess og at det er bydelenes frihet til å disponere midlene og metode som har bidratt til gode prosesser og gode resultater.

–Groruddalsatsingen er en viktig og stor satsing. Husbanken ser alle virkemidlene i sammenheng og det er viktig for god effekt og gode resultater. De nye løftene har mindre penger og derfor bør de tenke bredt og jobbe godt med prioriteringer, avsluttet han.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.